Khoảng thời gian cần thiết để phát triển Ứng dụng iOS và Android

Khoảng thời gian phát triển một ứng dụng di động phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố, trong đó tính năng của ứng dụng là yếu tố then chốt. Đối với việc phát triển ứng dụng iOS hoặc Android, thời gian không chỉ bao gồm quá trình phát triển mà còn kể cả thời gian chờ duyệt từ cửa hàng ứng dụng. Để có sự hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp, bạn có thể liên hệ với “Cool To You”.

Powered by BetterDocs